Sheet Nhạc Bài Lệ Đá Xanh – Sheet Nhạc Piano Lệ Đá Xanh

HỢP ÂM


Tôi [F] biết những [C7] người khóc lẽ [F] loi
Hồn không nguôi, sầu không [Bb] nguôi
Đời quên hiến [F] mình cho [C7] người
Đời không yên [Dm] vui là [F] đó
Lệ [A7] khóc không rơi ngoài [Dm] hồn
Lệ [C7] khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô [Bb] đơn

Nghẹn ngào không nói là [G7] những đêm nao
Người [Bb] ngắm trăng sao bềnh bồng
Là những [F] đêm mắt [Bb] lệ
Là những [F] đêm mắt [Bb] dâng lệ đá xanh
Lệ đá [C7] xanh
Ôi những [G7] đêm buồn một mình
Ôi những đêm lẽ [A7] loi 
Sầu nặng chênh vênh tâm [Dm] hồn.

Đôi khi anh muốn [Dm] tin, đôi khi anh muốn tin
Ngoài đời chỉ còn trời sao đáng [Gm] kể
Mà [A7] bên vì [Em] sao lấp lánh đôi mắt [Dm] em
Và đôi mắt [Gm] em lấp lánh không [A7] thôi
Đến ngày [Dm] cuối

Đôi khi anh muốn [Dm] tin, đôi khi anh muốn tin
Ngoài đời thơm [A7] thơm, 
Cỏ hoa hương [Dm] hương dịu [A7] hiền
Mà bên trái cây ngọt ngào đôi môi [Dm] em
Ngọt ngào đôi môi [A7] em, ngọt [Bb] ngào đôi môi em
Nguồn [A7] sữa mật khởi [Dm] đầu

Đôi khi anh muốn [Dm] tin ngoài đời cỏ hoa tinh [Gm] khiết
Mà bên cỏ [Bb] hoa quyến [A7] rũ cánh tay [Dm] em
Vòng ân ái, vòng âu [Dm] yếm.

Đôi khi anh muốn [D] tin [Bb] Đôi khi anh muốn [Dm] tin
Ôi những người, ôi những người, khóc lẻ [A7] loi một [Dm] mình
Đau đớn [F] lệ đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rủ [A] rượi