Sheet Nhạc Bài Lệ Hoang – Sheet Nhạc Piano Lệ Hoang


HỢP ÂM

Mưa [D] rơi bên song [Bm] cửa
Lệ [Em] rơi thấm nỗi [A7] niềm
Hạt [F#m] nào không đổ [Em] vỡ
Giọt [G] nào chẳng nát [A7] tan

Mưa [D] rơi mưa rơi [Bm] mãi
Quyện [Em] nhau đổ thành [A7] dòng 
Lệ [F#m] hoang ta rơi [Em] mãi
Chảy [A7] lặng thầm về [D] tim

Mưa [F#7] rơi, trời nghiêng [Bm] ngả
Lệ [A7] rơi tình [D] ngả nghiêng 
Hạt [G] nào trời ảm [Em] đạm
Giọt [A7] nào tình u [D] mê

Mưa [F#7] rơi, mưa rơi [Bm] mãi
Từng [A7] hạt chảy vào [D] đời 
Lệ [G] hoang ta rơi [Em] mãi
Từng [A7] giọt buồn trong [Bm] ta

Mưa [D] rơi cho cây [Bm] cỏ 
Từng [Em] yêu thương lấp [A7] vùi
Lệ [F#m] hoang cho ta [Em] đó 
Chôn [A7] vùi tình tan [D] thương