Sheet Nhạc Bài Lẻ Loi – Sheet Nhạc Piano Lẻ Loi
HỢP ÂM


Sáng [D] nay em ra phố [Am] chợ
Đi [D] về một mình lẻ [A] loi 
Sáng [D] mai em ra phố [Am] chợ 
Đi [D] về nẻo đường mồ [Am] côi 
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à ới [Am] a
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à à [Am] ơi 

Tối [D] nay em ra phố [Am] chợ 
Đông [D] người mà vẫn lẻ [A] loi 
Tối [D] mai em ra phố [Am] chợ 
Đông [D] người về một mình [Am] thôi 
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à ới [Am] a 
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à à [Am] ơi 

Đường đời diệu vợi xa [D] xôi 
Em còn đi [Esus4] mãi [E7] đến cuối đất [Am] trời 
Đi kiếm không [D] rời 
Để biết kiếp [Fmaj7] người có còn niềm [Am] vui.