Sheet Nhạc Bài Lính Dù Lên Điểm – Sheet nhạc PianoHỢP ÂM


Em biết tại [Am] sao lúc này lính dù lên điểm 
Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con [Dm] ngươi
Cô thì khen [Am] là lính chịu [C] chơi cô thì khen là lính hào [F] hoa 
Có cô mơ [E] chồng có cô mơ mộng lắm đêm nằm [E7] không.

Em biết nhiều [Am] cô thích bồ thiên thần mũ đỏ
Coi anh là lính đẹp trai mà khỏe hơn [Dm] ai 
Anh là thiên [Am] thần giữa trời [C] mây anh làm quân thù khiếp sợ [F] oai 
Biết bao cô [E7] chờ biết cô bao đợi biết bao người [Am] mơ.

Anh như là [Am] mây nổi trôi giữa trời rộng bao la 
Và đâu cũng là quê là nhà yêu anh khổ lắm em [C] ơi
Khi yêu là [E7] yêu dù cho vết trở đầy thương [G] đau 
Dù cho đói no hay giàu [E7] nghèo dù đời khổ đến bao [Am] nhiêu.

Như thế thì [Am] mê lính dù như là điếu đổ 
Em mong được sớm cùng nhau lập tổ uyên [Dm] ương 
Em là vợ [Am] hiền chốn hậu [C] phương anh là trai hùng chốn trường [F] sa
Ước mơ thanh [E7] bình có tay ông tạo hóa duyên tình [Am] ta.