Sheet Nhạc Bài Lỡ Chuyến Đò

HỢP ÂM

1. Chiều vàng lại đem nhớ tiếc [C] thương 
Đây người [C7] sang với con đò [F] xưa [A7]
Và chiều [Dm] chiều thôn nữ vấn [G] vương [Dm]
Duyên tình [G7] xưa êm thắm còn [C] đâu. 

2. Người nghệ sĩ lăn lóc gió [C] sương
Tơ đàn [C7] say đắm quên sầu [F] thương [A7]
Dành tình [Dm] này cho kẻ khổ [G] đau [Dm]
Quên tình [G7] xưa thôn nữ chờ [C] mong. 

ĐK1:
Người của bốn [C] phương 
Người đã ra [Em] đi có nhớ bao [Dm] giờ 
Dù duyên thề [C] ước đắm với giấc [F] mơ 
Đường [C] tơ vấn [F] vương [A7] [Dm]
Đem gieo thắm tươi vào đời đau [Em] thương 
Và cố quên [Am] đi tình người bơ [C] vơ.

3. Người nghệ sĩ đi giúp núi [C] sông 
Cung đàn [C7] say đắm quên sầu [F] thương [A7]
Dành tình [Dm] này cho kẻ khổ [G] đau [Dm]
Quên tình [G7] xưa, quên cả đò [C] xưa. 

4. Đò một chiều đưa lữ khách [C] đi 
Nhưng lòng [C7] vương chút hương biệt [F] ly [A7]
Và chiều [Dm] chiều thôn nữ nhớ [G] mong [Dm]
Trên đò [G7] xưa nghe gió ngàn [C] thông.

5. Người nghệ sĩ vui nắn phím [C] tơ 
Gieo nguồn [C7] vui khắp trên trần [F] gian [A7]
Vì ngoài [Dm] đời ôi lắm khổ [G] đau [Dm]
Duyên tình [G7] xưa ai nhớ chờ [C] mong. 

ĐK2:
Tìm người bốn [C] phương 
Nàng nhớ năm [Em] xưa khách ấy sang [Dm] đò 
Tình duyên đằm [C] thắm nay khóc với [F] thương 
Đường [C] tơ dở [F] dang [A7] [Dm]
Mơ theo bóng ai đường đời lang [Em] thang 
Vì nước quên [Am] đi lời thề năm [C] xưa. 

6. Hồn tìm theo bóng khách lỡ [C] đi 
Thôi thời [Em] gian xoá bao ngày [F] vui 
Và nàng [Dm] đành mang lấy mối [Em] duyên 
Trên đò[G] xưa sông cuốn triền [C] miên. 

Xem nhiều hơn