Sheet Nhạc Bài Lời Của Mẹ

HỢP ÂM

Mẹ [Em] già lần ra trước ngõ ngóng tin [G] con
Thoảng nghe ngoài [Am] kia tiếng bom đạn [D7] nổ trên [C] đồng
[Am] Chợt thấy niềm [Em] tin gội héo trên [Am] tuổi mẹ [D7] mong
Bạc đôi vai [B7] áo nhạt nhoà đôi mắt tháng ngày chờ [Em] trông.

Con ơi con ơi con biết chăng [G] con từng tiếng bom [C] nổ 
Từng tiếng đạn [Bm] bay như nát [C] tan lòng [Em] mẹ
Con ơi mẹ xin đời thôi chiến [A7] chinh
Mẹ con cúi xin [G] đời mẹ có [B7] con
Từ tuổi nay đến hơi thở không [Em] còn.

Rồi mùa xuân đến với [C] lửa cháy quê [G] hương
[D7] Trên tháng năm [G] buồn mẹ ngồi [D7] đan ngón tay [G] nhăn
[Bm] Mái tóc pha [B7] màu hạ [Em] buồn khô cằn
[B7] Rồi niềm tin đó rơi theo [D7] nước mắt xót [G] xa.

Xin cho quê hương thôi hết đau [Em] thương
Thôi hết hờn [C] căm thôi hết đạn [B7] bom thôi nát [Em] tan lòng mẹ
[G] Con ơi con ơi ngoài kia lá [D7] rơi mùa đông đã [G] qua
Lòng mẹ héo [B7] hon nhìn mùa xuân chết trên từng ngón [Em] tay. 

Xem nhiều hơn