Sheet Nhạc Bài Lời CuốiHỢP ÂM

[E] Thôi đừng tìm đến nhau làm [B7] gì 
[E] Thôi đừng nhìn nhau [B7] nữa mà [E] chi 
Đường về ngày mai xa lắm 
Tương [B7] lai chưa vừa tầm hái tay [E7] này 
Trời đọa đày cho cay đắng 
Nên [B7] ta không còn nương cánh nhau mà [E] đi [A]

Đường về nhà em xa [F#m] lắm 
Xin [A] tình người đừng dối [E] gian thêm buồn [A]
Kỷ niệm nào như muốn khóc 
Nên [E] tôi [F#m] xin một lần được trao hết cho [E] nhau 
Bằng một lần đôi mắt nai [B7] tơ 
Xin yêu nhau như [C] tuổi ngây [E] thơ 

Thôi đừng tìm đến nhau làm [B7] gì 
[E] Thôi đừng nhìn nhau [B7] nữa mà [E] chi 
Đường vào ngày mai sỏi đá 
[B7] Thôi em về quên hết đi ngày [E] xưa.