Sheet nhạc bài Mái đình làng biển


HỢP ÂM


1. [Am] Thi gan cùng tuế nguyệt
Bao lâu bao lâu [C] rồi
Mái đình xưa làng [Am] biển
Thêng thênh thênh thênh một góc [C] trời

ĐK: Những [Am] thăng trầm thời [Dm] gian 
Đã ghi tạc hình [Am] bóng
Nét [C] chạm trổ phượng [Dm] long 
Uốn [Am] lượn tựa mây [E7] sóng

Gửi vào [Dm] đây vào đây vui buồn người [C] Việt 
Gửi vào [Dm] đây, vào đây tâm hồn người Việt ư [E7] hứ
Đâu [G] trúc mai sân [C] đình đâu [G] dáng ai ưa [Em] nhìn 
Đậm [G] lòng tôi câu [C] hát ư ư [G] người [Am] xinh 

2. [Am] Vây quang nhịp trống chèo
Ai trao duyên ai vô [C] tình 
Nên còn đây lời [Am] hẹn
Trăm non một góc [C] đình

* Ơi vút cong mái [E7] đình ơi nước non ân tình
Hồn [G] Việt Nam như [C] thế, ư ư … [E7] thuở bình [Am] minh