Sheet Nhạc Bài Mai Tôi Đi – Sheet Piano Mai Tôi Đi
HỢP ÂM

Mai tôi [Dm] đi, chắc trời giăng [Bb] mưa lũ
Mưa thì [A7] mưa, chắc tôi không [Dm] bước vội
Nhưng chẳng thế [A7] nào thì cũng sẽ xa [C] nhau
Mình cũng sẽ xa [A7] nhau

Mai tôi [Dm] đi, chắc rằng [Bb] Paris khóc
Nhưng lệ [A7] rơi sẽ khô theo [Dm] tháng ngày
Cho dù cách [A7] nào thì cũng sẽ xa [C] nhau
Mình [A7] cũng sẽ xa [Dm] nhau

Mai tôi [Dm] đi xin đừng nhìn [Bb] theo, xin đừng đợi [A7] chờ
Đời trăm muôn [Gm] góc phố con đường dài [Bb] thật dài
Thầm mãi có bao nhiêu thầm mãi có [A7] bao nhiêu

Mai tôi [Dm] đi, xin đừng gọi [Bb] tên thêm nhiều [A7] muộn phiền
Dù môi kêu đắm [Gm] đuối hay mặn nồng một [Bb] trời
Cùng đành lòng xa [A7] thôi cũng đành lòng [Dm] xa thôi

Mai tôi [Dm] đi, chắc dòng sông [Bb] Seine nhớ
Nhưng dù [A7] sao, nhớ nhung rồi [Dm] sẽ mờ
Muôn vạn u [A7] sầu rồi cũng sẽ xa [C] nhau
Mình cũng [A7] sẽ xa [Dm] nhau