Sheet Nhạc Bài Màu Hoa ĐỏHỢP ÂM

Có người [Am] lính từ mùa thu ấy ra [Dm] đi từ mái tranh [Am] nghèo 
Có người [Am] lính mùa xuân ấy ra [Dm] đi từ đó không [Am] về 
Dòng tên [Am] anh khắc vào đá núi mây [C] ngàn hoá bóng cây [E] che 
Chiều biên [Am] cương trắng trời sương núi mẹ [C] già mỏi mắt nhìn [E] theo.

Việt Nam [Am] ơi! Việt Nam! 
Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc [C] bạc nỗi thương [Am] con 
Việt Nam [Am] ơi ! Việt [C] Nam ! 
Ngọn [F] núi nơi anh ngã xuống 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [Am] đỏ phía rừng [E] xa 
Rực cháy [Dm] lên màu hoa [E7] đỏ trước hoàng [Am] hôn. 

Xem nhiều hơn