Sheet Nhạc Bài Màu Hoa Penseé

HỢP ÂM

Màu hoa [Gm] penseé, màu hoa tình [Cm] yêu hay hoa của dở [Gm] dang 
Lòng chợt bâng [Cm] khuâng, nghe câu chuyện [D7] cũ mắt thoáng bao ngỡ [Gm] ngàng 
Chuyện người [F] trai đêm đêm ngắm trăng [D7] sao, nghẹn ngào [Gm] trong penseé tím bơ vơ 
Nếu mai sau [D7] này, ước mơ không thành, thì nguyện đồi penseé tím là mộ [Gm] chung. 

Ngày [G] tháng dần trôi đi mãi, đã lâu [Em] rồi không trở lại nơi [Bm] xưa 
Người [Am] trai mà hùng [D7] tin, một đêm kia giao tranh chàng đã [G] chết 
Ðến nay vẫn yên [C] lành, vẫn vui bước dạ [G] hành, bên cuộc đời chiến [D7] binh 
Ðôi khi nghe chợt [Bm] buồn, xin ai cho hỏi [C] rằng: vì sao hay bâng [D7] khuâng? 

Rồi một chiều [Gm] kia, người trai hành [Cm] quân ngang qua cánh đồi [Gm] xưa 
Chợt nghe không [Cm] gian như đang sụp [D7] đổ, thoáng thấy hương mộ [Gm] nàng 
Lời thề [F] xưa dư âm vắng đâu [D7] đây, hỏi lại [Gm] nghe tin em đã qui y 
Biết em phương [D7] nào, đã bao lâu rồi vẫn còn tìm nơi xa vắng, một người [Gm] thôi