Sheet nhạc bài Một lần yêu một lần sầu

Một ngày nào ta quen [C] nhau
Cho nhau từng phút yêu đời
Vượt trần lên phía khung trời
Mộng ngày [G7] mai tương lai
Đôi [F] ta hoài tong cuộc sống
Cho [Am] dù một mái tranh [C] nghèo
Miễn rằngđời ta có [G7] nhau
Rồi ngày nào anh xa [C] em
Xa em mà chẳng một lời
Đành lòng em bước theo người
Có gì đâu anh [G7] ơi
Anh [F] vui về bên người mới
Cho [Am] dù ngày tháng u [C] sầu
Mặc [G7] đời tê tái lòng [C] thêm
ĐK: [F] Anh xa rồi em [Em] nghe mình dại khờ
[Am] Một lần tin là [G7] một lần dang [C] dỡ
[F] Một lần yêu là [G7] một lần chuốc lấy [C] thương đau
Chuyện ngày xưa anh yêu [C] em
Nhưng nay đã mất nhau rồi
Để đời em lỡ một lần
Giờ gặp nhau thôi [G7] anh
Xin [F] anh đừng khơi chuyện cũ
Cho [Am] mình đẹp mãi câu [C] chào
Tình [G7] mình đã hết còn [C] đâu