Sheet nhạc bài Mùa sầu riêng

1. Đêm nay sương [Am] lạnh
Hai đứa chung [F] chăn chuyền nhau chung điếu [C] thuốc [Am]
Anh hiểu cho [Dm] tôi dẫu rằng mình nhà [E7] binh
Nhưng cũng đôi [G] khi mình mơ mộng một [C] lần [Am]
Những [Dm] đêm nằm thương tình thơ ngây đã [G] qua
Lòng buồn nhiều hơn [Dm] vui
Nên lần đi [C] phép cuối [Em] tuần này gặp [Am] em.


2. Đã bốn năm [Am] rồi
Hai đứa tôi [F] thương vì chung nhau chí [C] hướng [Am]
Tôi kể anh [Dm] nghe cũng vào mùa sầu [E7] riêng
Buông sách bút [G] nghiên rời xa tuổi ngọc [C] ngà [Am]
Bỏ [Dm] quên người yêu vào đêm không ánh [G] sao
Mà hồn ngỡ chiêm [Dm] bao
Nên mùa chia [C] cách cũng [Em] là mùa sầu [Am] riêng.


ĐK:
Hôm [E] qua nhận được thư người [A] yêu
Viết [C#] cho tôi hỏi [F#m] rằng
Anh có [D] nghe ve sầu rưng [C] rưng mùa [Am] hạ
Anh có [C] nhớ tôi ta sánh [G] bước trong vườn sầu riêng [E] xưa


Anh [E] ơi mùa sầu riêng đã [A] chín
Nhớ [C#] thương cũng chín [F#m] mùi
Nhưng chiến [D] chinh mang người [C] trai chưa trả [Am] lại
Đêm vắng [C] bóng trong cơn luyến [G] nhớ em hay mộng hay [E] mơ.


3. Khi yêu nhau [Am] rồi
Hai đứa hai [F] nơi làm sao không bối [C] rối [Am]
Nhưng còn quê [Dm] hương khói lửa mịt mờ [E7] xa
Nên dẫu tuy [G] xa người yêu tuổi ngọc [C] ngà [Am]
Trái [Dm] tim đời trai thề dâng cho núi [G] sông
Mộng lòng là chinh [Dm] nhân
Nên mùa chia [C] cách cũng [Em] là mùa sầu [Am] riêng.