Sheet Nhạc Bài Nếu Mai Này

HỢP ÂM


[Dm] Nếu mai anh chết xin em đừng buồn đừng nhớ nghe [Gm] em
Xin em [A] đừng đừng thương đừng [Bb] tiếc
Và đừng than đừng [A7] khóc

[Gm] Nếu mai anh [Bb] chết một chiếc xe [Dm] tang
Ngựa kéo [Gm] đi trên con [A] đường dài hàng me đổ lá
Xưa mình vẫn lang [Dm] thang

[Dm] Đừng xin em đừng đốt nén nhang [C] thơm
Để mình anh lạnh với trăng [F] thanh
Và [Dm] đừng xin em [Gm] đừng làm mộ bia [A] đá
[C] Cho hồn anh nhẹ bước đêm [Dm] sương
Để được [F] nghe tiếng dế canh [Bb] trường
Khi trời mưa tê [A] tái nghe gió lạnh bên [Dm] ngoài

[Dm] Nếu mai anh chết xin em đừng tìm vào nghĩa trang [Gm] xưa
Xin em [A] đừng vờ thương người [Bb] cũ
Đặt vòng hoa tưởng [A7] nhớ

[Gm] Nếu mai anh [Bb] chết đừng quấn khăn [Dm] tang
Để lãng [Gm] quên duyên ban [A] đầu
Để hồn anh được ngủ yên một giấc thiên [Dm] thu