.BOSTON Nhạc Trữ tình VẦN N

Sheet Nhạc Bài Nếu Một Mai Em Sẽ Qua ĐờiHỢP ÂM

Nếu một [Am] mai em sẽ qua đời 
Hoa phủ đầy [E7] người 
Xe nhịp đằm [Am] khơi xa [E7] xôi. 
Nếu một [Am] mai em đốt pháo vui 
Hát theo [E7] người hương cưới chia [Am] phôi
Cười mặn tình [E7] đời. 

Nếu một [Am] đêm em bước qua thềm 
Mang nặng hồn [E7] mềm 
Em trở mình [Am] trên nhân [E7] duyên 
Nếu nửa [Am] đêm trăng gió đã lên 
Bão mưa [E7] êm, chăn gối ghi [F] trên 
Bia mộ đường [Am] quên. 

Nếu một [Dm] mai không còn [F] ai 
Đứng bên kia [C] đời trông vòi [A] vói 
Không còn ai, đâu còn [D] ai.
Trong ngày [Bm] mai, có dư hương người 
Chỉ là gian dối [F] mà [Am] thôi. 

Nếu về [Am] sau em có qua cầu 
Không chẳng vì [E7] sầu
Thương chẳng còn [Am] đâu 
Mà nói chuyện quên [E7] nhau 
Nếu vì [Am] sao, quay gót cuốn mau 
Dấu chân [E7] sâu in vết không [F] lâu 
Chẳng nợ gì [Am] nhau.