Sheet Nhạc Bài Nếu Một NgàyHỢP ÂM

1. Nếu một [Dm] ngày vầng dương chợt [Am7] tắt
Bóng tối [Em] trùm kín mảnh trời [Am] xanh
Thì chiến [Gm] tranh giết [Am] chóc hận [Em] thù
Có nghĩa [Am] gì ôi nhân [C] loại [Am7]

2. Nếu một [Dm] ngày vầng dương chợt [Am7] tắt
Bóng đen [C] nhòa tình bạn tình [F] yêu
Những bon [Em7] chen hờn trách chia [C] lìa
Khi ngoảnh [A7] lại đã muộn [Dm] màng

ĐK: Nếu một ngày [C] nếu một ngày vầng [Dm] dương sẽ tắt
[C] Bóng đêm che [Dm] bóng đêm [Bb] che khuất [Gm] nẻo đường trần
[Am] Hư danh chức tước [C] bạc tiền 
Đều phủ [Am7] kín dưới màn đêm u [Dm] sầu [A7]

3. Nếu ngày [Dm] nào vầng dương chưa [Am7] tắt
[Gm] Xin yêu thương nhân [Em] loại khổ [Am] đau
[Bb] Xin trao nhau môi thắm nụ [Dm] cười 
Và trút [A7] hết bao nỗi [Dm] sầu