Sheet nhạc bài Ngày ấy mình yêu nhau

Ngày [C] ấy mê [F] em, không làm sao biết [C] tên 
Nên anh cố đợi [Am] chờ có dịp làm [Dm] quen [G7]
Lần [C] đầu tiên anh [F] nói nói [Dm] mà run quá đi [C] thôi 
“Thưa [Am] cô thưa [Dm] cô” rồi, rồi bí [G7] lời.

Ngày [C] ấy cây [F] si anh trồng ngay lối [C] đi 
Ðêm khuya cũng chẳng [Am] về. Thứ người lì [Dm] ghê đi [G7]
Tỏ [C] tình nghe anh [F] nói cúi [Dm] đầu em cắn [C] môi 
“Thưa [Am] ông thưa [Dm] ông” [G7] thẹn quá [C] chừng.

Rồi thư đi tin lại cậy [F] nhờ mối với [C] mai 
Anh [Am] đưa em vào phố lần đầu 
Lựa [C] màu, lựa màu áo cô [G7] dâu.

Em [C] chọn màu hoàng [F] yến
Anh lựa màu hoàng [C] oanh
Thế rồi em giận [Dm] anh
Anh năn nỉ gần [F] chết
Rồi [Dm] gương vỡ lại [G7] lành.

Ngày [C] cưới anh [F] đưa em về bên bến [C] mơ 
Bao nhiêu gã đợi [Am] chờ thất vọng ngẩn [Dm] ngơ. [G7]

Chồng [C] hiền như con [F] gái 
Cưới [G7] vợ xinh quá [C] thôi 
Hàng [G7] phố ra xem cứ khen [C] hoài.