Sheet Nhạc Bài Ở Trọ


HỢP ÂM


1. Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre
Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn
Cành [Dm] tre … í …[Gm] a
Dòng [C] sông … í … [F] a
Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian
Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a ..

2. Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa
Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời
Miền [Dm] xa … í … [Gm] a
Trời [C] đất … í …[F] a
Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi
Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a ..

3. Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không
Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người
Từng [Dm] không … í …[Gm] a
Người [C] xinh … í … [F] a
Tim em người trọ là [Dm] tôi
Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a ..

4. Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh
Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều
Người [Dm] xinh … í … [Gm] a
Kiều [C] xinh … í … [F] a
Xin cho về trọ gần [Dm] nhau
Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a ..

5. Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm
Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn
Ngàn [Dm] năm … í … [Gm] a
Buồn [C] như … í … [F] a
Ơ hay là một vòng [Dm] xinh
Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a ..