Sheet Nhạc Bài Ơn Cha


HỢP ÂM


Ơn [Bm] cha như [G] Thái Sơn cao bao [F#] tầng
Ngoài tuy cương [Bm] quyết, mà lòng thương [D] mến
Ơn [Bm] cha như [A7] đuốc cao soi trên [D] đường
Đuốc soi tâm [Em6] hồn dắt con tìm [F#] hướng. [F#7]

Ơn [Bm] cha như [G] bóng cây xanh trên [F#] ngàn
Tình cha tha [Bm] thiết, lòng cha âu [D] yếm
Ơn [Bm] cha như [A7] mái hiên che nắng [D] trường
Gió mưa xa [F#7] gần, nắng sương không [Bm] sờn

Nào những khi con [G] buồn, người đến bên vỗ [F#] về
Bàn [Bm] tay xoa trên mái [D] tóc mến [F#] thương
Đôi [B7] lúc cha khuyên [Em] con, trong [E7] những khi sai [D] lầm
Thì [F#7] còn bàn tay cương quyết nào [Bm] hơn

Ơn [Bm] cha như [G] nắng soi trên cuộc [F#] đời
Người cho ánh [Bm] sáng, người cho lẽ [D] sống
Ơn [Bm] cha hai [A7] tiếng thương yêu vô [D] vàn
Sẽ không phai [F#7] tàn với bao năm [Bm] trường