Sheet Nhạc Bài Pháp Thân

HỢP ÂM


1. [G] Xưa em làm kiếp [G7] chim, chết [Em6] mục trên đường [G+5] nhỏ 
[G] Anh làm cội băng [G7] mai để [Em6] tang em chờ mấy [Eb] thưở 
[G] Xưa em làm kiếp [G7] lá rụng [Em6] xuống lòng suối [Cm] thu 
[G] Anh làm mưa tháng [G7] bảy, đôi [Em6] dòng lệ ướt tương [Eb] tư 

[G] Xưa em làm kiếp [G7] hoa chết [Em6] rủ trong nội [G+5] cỏ 
[G] Anh làm giọt sương [G7] sa sầu [Em6] thương em,lệ anh [Eb] nhỏ 
[G] Xưa em làm kiếp [G7] gió hay [Em6] có làm kiếp [Cm] mây 
[G] Anh làm chim chích [G7] chòe trên [Em6] đầu gậy anh hát [Eb] ca 

[Ab] A ha ta tuy [Eb] hai mà [Bb7] một ô [Eb] ồ 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] một mà [Bb7] hai [Eb] a 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] hai mà [Bb7] một ô [Eb] ồ 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] một mà [Bb7] hai [Eb] a 
[Ab] Â [Eb] a [Bb7] a [Eb] à 

2. [G] Xưa em làm kiếp [G7] ao ưu [Em6] tư mùa cuối [G+5] hạ 
[G] Anh làm chim bói [G7] cá đậu [Em6] soi mấy mùa [Eb] trăng 
[G] Xưa em làm chữ [G7] biếc nằm [Em6] giữa lòng cuốn [Cm] kinh 
[G] Anh làm Thiền sư [G7] buồn ngồi [Em6] tụng dưới ánh [Eb] trăng 

[G] Xưa ta hẹn với [G7] nhau tìm [Em6] nhau giữa vô [G+5] thường 
[G] Anh hoá thân làm [G7] mực thấm [Em6] vào cuốn kinh [Eb] thơm 
[G] Mai sau chờ nhau [G7] nhé đầu [Em6] thai vào kiếp [Cm] hoa 
[G] Chốn mây mờ phiêu [G7] bạt chờ [Em6] đợi chim hót [Eb] ca 

[Ab] A ha ta tuy [Eb] hai mà [Bb7] một ô [Eb] ồ 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] một mà [Bb7] hai [Eb] a 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] hai mà [Bb7] một ô [Eb] ồ 
[Ab] A ha ta tuy [Eb] một mà [Bb7] hai [Eb] a 
[Ab] Â [Eb] a [Bb7] a [Eb] à