Sheet Nhạc Bài Phiến Đá Sầu

HỢP ÂM


1. Mai em xa rời [Am] tôi còn ai cùng đi giữa [Dm] đời
Mênh [G] mông đây là [E7] đâu là biển vắng đêm [Am] sâu
Khi em quay mặt [Am] đi lòng tôi tựa phiến đá [Dm] sầu
Chơ [G] vơ trong lặng [E7] câm muộn phiền theo tháng [Am] năm.

ĐK; Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu [Dm] không
Em hỏi [G] tôi phiến đá có linh hồn [C] không
Linh hồn [E] tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá [E7] nằm khổ đau với tình yêu [Am] em.

Em hỏi [Am] tôi đá biết thở dài xa [Dm] xôi
Em hỏi [G] tôi đá có ngậm ngùi chia [C] phôi
Em và [E] tôi thiên đường mất rồi
Trên lối [E7] về mình tôi bước dài lê [Am] thê.

2. Em vô tình làm [Am] sao hồn tôi giờ đây úa [Dm] nhầu
Trong [G] đêm thâu gọi [E7] tên lòng càng vắng xa [Am] thêm
Tôi hôm nay là ai thà như một phiến đá [Dm] nằm
Trăm [G] năm như ngàn [E7] năm người cùng đá bâng [Am] khuâng.