Sheet nhạc bài Quán Thế Âm

HỢP ÂM


1. Có [Em] bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lan [C] trắng 
Có [Am] bà mẹ đi tìm [Em] con trong [C] động hoa lan [Em] vàng 
Có [G] bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lam [C] tím 
Có [B7] bà mẹ đi tìm con trong thung [A] lũng cỏ [E] hoang.

Trên [Em] đỉnh mùa xuân, mẹ ta thương cả rừng hoa [C] lá 
Trong [Am] mùa hạ, bên bờ [Em] lau, mẹ [C] yêu tiếng ve rầu [Em] rầu 
Thu [G] về nằm trong bụi cây, nhớ mây trời xanh [C] ngát 
Nuôi [B7] một đàn chim mồ côi, khi đông [A] tuyết lạnh [E] rơi. 

ĐK:
Bốn [Em] mùa hoa đua [Am] nở, bốn [Em] mùa mẹ lang [B7] thang 
Tìm con, lòa đôi [C] mắt, gọi [D7] con, lời đã [G] khan 
Khóc con, lệ đã [B7] cạn, thương [F#] con, lòng vắng [Bm] hoang 
Nhớ [Am] con, sầu đã ngất, đợi [Em] con, [B7] hồn đã [Em] tan. 

Tay Mẹ đang quờ [Am] quạng, như [Em] một cành khô [B7] khan 
Nhớ con tìm khắp [C] chốn, rời [D7] rã cả thời [G] gian 
Khi còn là thiếu [B7] phụ, thơm [F#] như nhành ngọc [Bm] lan 
Đến [Am] nay, già tóc trắng, tìm [Em] con [B7] đà mấy [Em] trăng. 

2. Thế [Em] rồi, một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa [C] hết 
Ôm [Am] cả trần gian đầy [Em] vơi, nhân [C] loại đeo tang [Em] người 
Tim [G] mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành [C] nước 
Ôi [B7] đời trầm luân, mẹ thương, chiếu ánh [A] sáng từ [E] quang. 

Bây [Em] giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hoá thành hơi [C] gió 
Bốn [Am] mùa ngồi nghe mọi [Em] nơi, tiếng [C] mẹ ru bồi [Em] hồi 
Xưa [Em] là mẹ đi tìm con, tiếng mẹ ru buồn khắp [C] chốn 
Bây [Am] giờ hiện thân mẹ [Em] chung, tiếng [C] mẹ hát ru dịu [Em] dàng 
Tiếng [C] mẹ hát ru dịu [Em] dàng, tiếng [C] mẹ hát ru dịu [Em] dàng.