Sheet nhạc bài Quảng Nam yêu thương

HỢP ÂM


1. Đất Quảng [Em] Nam chưa mưa đà [C] thấm
(Chớ) rượu Hồng [A] Đào chưa nhấm mà đà [Em] say.
Lời hát [G] xưa nghe [A] sao thắm đượm [Em] tình, 
Xao [A] xuyến trong tim [Em] mình.

Con [A] chim cũng bay về [G] đậu nghĩa nặng tình [Em] sâu
Đồng xanh lúa khoai bốn [G] mùa tươi màu đất [A] lành
Mà [Em] ai đã qua đây [G] rồi thì chân bước không [A] đành.

[Em] Ôi đất Quảng [B7] Nam đây là quê hương anh [D] hùng
Quê hương trung dũng kiên [Em] cường đi đầu diệt Mỹ còn [A] bao thành tích lẫy lừng
[G] Như đêm xưa trận Núi Thành [A] còn vung sắc đường [Em] lê
Nay trên con đường [A] xây dựng [G] vang lời hát say [B7] mê
[G] Ơ ơ ớ [D] hò.

2. Quế Trà [Em] My thơm hương rừng man [C] mác
(Chớ) mía Điện [A] Bàn thơm ngát mùi đường [Em] non
Làn sóng [G] xô long [A] lanh nước Thu [Em] Bồn
Dâu [A] bắp lên xanh [Em] rờn.

Duy [A] Xuyên tiếng thoi dệt [G] lụa nhớ chiều Hòa [Em] Vang
Nhìn lên Hải Vân, Sơn [G] Trà mây nhuộm nắng [A] vàng
Thuyền [Em] ai Bắc Nam xuôi [G] ngược về đậu bến sông [A] Hàn.

[Em] Ôi đất Quảng [B7] Nam sao mà yêu thương vô [D] cùng
Như con chim én vẫy [Em] vùng cho dù bay khắp lòng [A] ta tha thiết nhớ nhung
[G] Đêm đêm như dòng sông Hàn [A] còn ngân tiếng hò [Em] khoan
Âm thanh rung vầng [A] trăng vàng [G] theo dòng nước mênh [B7] mang
[G] Ơ ơ ớ [D] hò.

* Đất Quảng [Em] Nam chưa đi đã [C] nhớ,
Chớ em nói đậm [B7] đà vừa gặp gỡ mà đã [Em] yêu.