Sheet Nhạc Bài Ra Chơi Vườn Hoa


HỢP ÂM


1. Ra vườn [G] hoa em chơi
Dưới ánh [Em] nắng vườn hoa tươi [C] đẹp
Em muốn [Am] hái một bông hoa [G] hồng
Nhưng cô [Em] dặn em đừng [Bm] hái
Hoa trong [D7] vườn là của [G] chung

2. Nghe lời [G] cô em ngoan
Em không [Em] hái một bông hoa [C] nào
Hoa sắc [Am] thắm nhìn em hoa [G] cười
Em vâng [Em] lời cô dặn không [Bm] hái
Bông hoa [D7] này là của [G] chung