Sheet Nhạc Bài Reo Vang Bình Minh


HỢP ÂM


Reo vang [F] reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh vang lừng
La bao [C] la, tươi xinh tươi
Ánh [F] sáng tưng bừng hoa [C] lá.

Cây rung [F] cây, hoa đua hoa
Khắp [Dm] nơi bình minh rắc [Gm] reo hương nồng
Gió đón [C] gió, sáng chiếu sáng
Bình minh sáng ngập hồn [F] ta.

ĐK:
Líu [F] líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình [Gm] minh luôn tươi [F] sáng
Tang tang tang tích tang tang ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình [Gm] minh sáng muôn [F] năm.