Sheet Nhạc Bài Rồi Hai Mươi Năm Sau


HỢP ÂM


Con ơi à [Em] ơi, đây là giấc ngủ ban đầu
Mẹ ru [C] con bên [B7] ngoài gió thổi năm [Em] non
Hai [Am] mươi tuổi [Em] đời mẹ sinh [C] con yêu [B7] dấu à [Em] ơi
Giấc mộng tuyệt [B7] vời giấc [Em] mộng là [B7] mộng hai [Em] mươi

Bao [Am] nhiêu hưng vong đón [B7] đợi thu vào tầm [Em] tay
Rồi con lớn [C] khôn hai mươi tuổi [Am] đời như [B7] mẹ ngày [Em] nay
Con [Am] ra xa [Em] trường à à [C] ơi, con [Em] say tiếng gọi dị [G] thường
Như [Am] say giấc [C] ngủ đêm [Em] này. À à [Am] ơi giấc [B7] ngủ trên [Em] tay

Con ơi à [Em] ơi đây là giấc ngủ ban đầu
Mẹ xa [C] cha bên [B7] ngoài gió nổi thương [Em] ca
Đêm [Am] soi trăng [Em] vàng mẹ ru [C] con ngân [B7] tiếng tình [Em] tang
Gói mộng trong [B7] đời giấc [Em] mộng ngày [B7] con hai [Em] mươi

Hai [Am] mươi năm sau đón [B7] đợi thu vào tầm [Em] tay
Rồi con lớn [C] khôn hai mươi tuổi [Am] đời như [B7] mẹ ngày [Em] nay
Con [Am] ra xa [Am] trường à à [C] ơi, con [Em] say tiếng gọi dị [G] thường
Len [Am] trong giấc [C] ngủ đêm [Em] trường. À à [Am] ơi tiếng [B7] gọi quê [Em] hương

Con ơi à [Em] ơi me nhìn thân thể ngọc ngà
Mẹ trông [C] con trong [B7] niềm hy vọng bao [Em] la
Mây [Am] đen giăng [Em] trời à à [C] ơi đã [B7] ngóng chờ [Em] con
Mong vào giấc [B7] ngủ giấc [Em] ngủ lộng [B7] ngàn kiêu [Em] sa