Sheet Nhạc Bài Rơi Lệ Cho Người


HỢP ÂM


1. Thí [C] dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi tay chia [G] ly cùng đời [C] sống này
Có nhiều hôm đưa chân [Dm] tôi về biên [C] giới mới
[F] Nghe ra [C] quanh tôi đêm dài 
Có còn [F] ai trong yên [G] vui còn yêu [C] dấu ngồi
Rơi [Am] lệ [F] ru người từ [G] đây.

Thí [C] dụ bây giờ em phải ra đi
Em phải đi đôi tay [G] em dù ưu [C] ái đời
Em phải đi đôi môi [Dm] ngon dù chưa [C] chín tới
[F] Quanh em [C] trăm năm khép lại 
Có còn [F] ai mong hoa [G] tươi về yêu [C] dấu ngồi
Quên [Am] đời xoá [G] hết cuộc [C] vui.

ĐK: Có [C] còn có còn em im lìm trong chiều [G] hôm
Nước [C] mắt rơi cho tình [Dm] nhân [G]
Nếu [C] còn nếu còn em xin được xin nằm [Dm] yên 
Đất [Em] đá [F] hân hoan một [C] niềm.

2. Nếu [C] thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi sau lưng [G] em còn con [C] phố dài
Những hàng cây loan tin [Dm] nhau rồi im [C] tiếng nói
[F] Quanh đây [C] hoang vu tiếng cười
Có ngày [F] xưa em theo [G] tôi cùng ra [C] quán ngồi
Bên [Am] đường xe [F] ngựa ngược [G] xuôi.

Nếu [C] thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi ôi bao [G] nhiêu điều chưa [C] nói cùng
Với bình minh hay đêm [Dm] khuya và từng [C] trưa nắng
[F] Bao nhiêu [C] sen xanh sen hồng
Với dòng [F] sông hay anh [G] em và những [C] phố phường
Chắc [Am] lòng rất [G] khó bình [C] an.