Sheet Nhạc Bài Ru Em


HỢP ÂM


1. Ru [Em] em ngủ những đêm [G] khuya
Ru [Am] em ngủ tháng âm [D] u
Ru [G] em cùng những u [C] mê
Ru [F#] em, ru [B] em dù đã chia [B7] xa.

Ru [Em] em vì những đêm [G] xưa
Ru [Am] em phụ rẩy trong [D] ta
Ru [G] em quỳ gối vong [C] nô
Ru [F#] em, ru [B7] em vì dáng kiêu [Em] sa. [E]

Ru từng ngọt bùi đã [C#m] qua
Ru [F#m] người lận đận héo [B7] khô
Yêu [E] em, yêu thêm tình [G#m] phụ
Yêu [F#m] em lòng chợt từ [B7] bi bất [E] ngờ.

2. Ru [Em] em thèm khát xa [G] hoa
Ru [Am] em đầy những đam [D] mê
Ru [G] em tình nghĩa vu [C] vơ
Ru [F#] em, ru [B] em chìm dưới phong [B7] ba.

Ru [Em] em mệt lả cơn [G] đau
Ru [Am] em về giữa chiêm [D] bao
Ru [G] em bồng bế con [C] theo
Ru [F#] em, ru [B7] em gầy yếu hư [Em] hao. [E]

Thôi đời còn gì nữa [C#m] đâu
Ðã [F#m] tàn mộng mị khát [B7] khao
Ðôi [E] khi con tim hò [G#m] hẹn
Ngậm [F#m] ngùi vì một ngày [B7] mưa bắt [E] đầu.