Sheet Nhạc Bài Ru Em Một Đời

HỢP ÂM


1. Ngủ đi [F] em ngủ đi [C7] em ngủ đi [F] em 
Dìu [Am] mộng đi trên [Bb] đường tình ngút [Gm] ngàn 
Cho [F] cơn mê đắm [C7] đuối trên [A7] đôi môi gắn [Dm] bó 
Bằng [F] ngọt ngào chiếc hôn [C7] này 

Ngủ đi [Gm] em [C7] ngủ đi [Gm] em 
[C7] Ru em đêm [Dm] tối, ru đôi [Bb] mắt long [F] lanh 
Hẹn hò [C7] với lòng thôi bạc [F] tình 
Ngủ đi [Bb] em ngủ cho [Dm] say, ngủ trong [C7] ân tình [F] dài 

ĐK: Ngủ đi [Dm] em, ngủ [Am] trong đêm thần [Dm] tiên 
Ta yêu [Bb] nhau tràn [F] đầy, trong mênh [Gm] mông cuộc [Dm] đời 
Tình thấp [F] cánh đôi [Bb] chim lạc [F] loài 
Và không [Bb] gian nằm im [Dm] nghe tình ta [Gm] đi 
Nhịp [F] nhàng đôi cánh [C7] mây 

2. Ngủ đi [F] em, ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em 
Dù một [Am] mai qua [Bb] cầu hạnh phúc [Gm] buồn 
Thương [F] nhau manh áo [C7] cũ thương [A7] nhau hương tóc [Dm] rối 
Còn [F] gì đẹp nhất trên [C7] đời 

Ngủ đi [Gm] em [C7] ngủ đi [Gm] em
[C7] Ru em mai [Dm] sớm trong đôi [Bb] mắt long [F] lanh 
Còn tìm [C7] thấy mùa xuân vời [F] vợi 
Ngủ trong [Bb] em, ngủ trong [Dm] anh và trên [C7] môi mọi [F] người