Sheet nhạc bài Ru em tròn giấc ngủ

Tôi ru em ngọt [Am] ngào bằng ngàn câu hát ca dao
Quê [Dm] hương tôi ngẹn [E7] ngào lời ru hơi máu đào
Tôi [Dm] ru em ngọc ngà được an giấc kiêu [Am] sa
Quê hương tôi đậm [E7] đà đạn tên vẫn bay qua.
 Tôi ru em mặn [Am] mà lời ru tha thiết bao la
Anh [Dm] em chung một [E7] nhà mà sao vẫn thấy xa
Ru [Dm] em trong chiều tà nhạc đưa bước tiên [Am] nga
Em đi trong lụa [E7] là còn tôi kiếp xa [Am] nhà.
ĐK:
Ru [Dm] em ru em tròn giấc [Am] ngủ
Mộng hai mươi đó sức nam [Dm] kha này mấy [Am] xa
Ru [G] em ru em đẹp giấc [F] nồng
Vờn đôi tay [E7] níu kéo thời [Dm] gian ngược [Am] dòng.
Tôi ru em vào [Am] đời bằng ngàn câu hát chơi vơi
Tôi [Dm] ru em tuyệt [E7] vời trần gian hoa lá rơi
Tôi [Dm] ru em nghẹn lời bờ môi héo khan [Am] hơi
Tôi ru em trọn [E7] đời và ru đến muôn [Am] đời.