Sheet Nhạc Bài Ru Ta Một Mình – Sheet Nhạc Piano Ru Ta Một MìnhHỢP ÂM

1. Giữa xứ [Em] người biết hát với ai
Hát với cây [D] ư? Cây gãy [Bm] rồi
Hát với hoa [Em] ư? [E] Hoa nát [Am] nhuỵ
Thôi thôi [Em] đành hát với một mình thôi

Mình một [E] mình hát mãi cho mình [A] nghe
Lời thật [E] thà yêu [A] như thóc [E] lúa
Và lời điêu [F#7] ngoa trót đong đầy môi [B7] mềm
Lời yêu ai chưa hề nói [E] ra

2. Giữa xứ [Em] người biết hát với ai
Hát với trăng [D] ư? Trăng lặng [Bm] rồi
Hát với sương [Em] ư? [Em] Sương mới [Am] rụng
Thôi thôi [Em] đành hát mãi một mình thôi

Mình một [E] mình hát mãi cho mình [A] nghe 
Khúc hát ngày [E] xưa cha [A] đưa mẹ [E] về
Có con bướm [F#7] lượn mừng cô dâu [B7] mới 
Rơi phấn thu vàng trong cánh [E] tre

3. Giữa xứ [Em] người ta biết ru ai
Ru gió ngủ [D] ư? Gió tan [Bm] rồi
Ru lá ngủ [Em] ư? [E] Lá thu thở [Am] dài
Thôi thôi [Em] đành ru mình ngủ đi thôi

Mình một [E] mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng ru cho đá [B7] mềm
Ru cho lời mỏi trên tay [A] nặng
Ru một mình [B7] ru mãi dỗ mình [E] quên