Sheet nhạc bài Sao muốn giết người yêu

Tại sao anh [A7] muốn giết người anh [Dm] yêu 
Người yêu anh [D7] có tội tình gì [Gm] đâu 
Nàng lên xe hoa ngày [Bb] cưới, ngỡ [F] như xe tang mở lối 
Sung sướng [A7] gì theo kẻ không yêu 
Tại sao anh chẳng yêu người yêu [Dm] anh 
Lòng anh ích [D7] kỷ nhưng nào anh [Gm] hay 
Mẹ cha tham sang gả [Bb] bán, nợ [F] duyên xem như bài toán 
Phận làm [A7] con nàng phải vâng [Dm] lời [Gm][Dm]
Anh [D] ơi, sao anh nghĩ [Bm] rằng
Anh phải giết [F#m] nàng để [A7] nàng của anh mãi [D] mãi 
Thế [Bm] nhưng khi anh giết [Em] nàng 
Anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau [A7] hơn 
Giờ đây anh đã hiểu nàng phải [Dm] không?
Còn thương anh [D7] cố quên nàng cho [Gm] xong
Dù cho hôm nay nàng [Bb] chết, tình [F] yêu hôm nao cũng hết 
Thì thôi [A7] anh đừng có bận [Dm] lòng