Sheet nhạc bài TIẾNG CÒI TRONG SƯƠNG ĐÊM

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’,lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf(‘http’)==0?lp:’https:’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M388948ScriptRootC314394”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M388948ScriptRootC314394″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=314394;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/1/0/1000baisheetnhachay.com.314394.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();

Bến nước gió rét đò thưa khách [Am] sang
[Dm] Lau xanh ven sông mờ run [Am] bóng trăng
[Dm] Đêm nay không gian chìm trong [Am] giá băng
[F] Con đò sang [E7] ngang
Kể lúc vắng bóng người chinh [Am] chiến xưa
[Dm] Đã cắm giữa gió mùa thu [Am] thổi đưa
[Dm] Đêm nay đông sang mà tin [Am] vẫn chưa. [F] đưa đò về [E7] xưa
[B7] Mà đoàn hùng binh âm thầm xông [E7] lướt trong [Am] sương
[F] Hồi còi còn vang như hoà lẫn [B7] theo người [E7] lái đò [Am] đưa
Tiếng còi trong sương [Am] đêm
Tiếng còi trong sương [F] đêm 
Theo gió [G7] đưa ôi [C] buồn, nghe vi vu [E7] oán than
[Am] Thôi toán [Dm] quân đi rồi, thôi toán [Am] quân đi [C] rồi
Hơ hờ hơ [Dm] hơ hơ [E7] hơ đi [Am] rồi [Dm][Am] 
Con [Am] ơi [Dm] lòng mẹ ủ [Am] ê 
Thương cho [E7] chồng mấy dặm sơn [Am] khê
Khi ra [F] đi có hứa thu nay [E7] về
Mà hôm [Dm] nay lá [Am] thu đã rơi [E7] tràn
Rồi mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong [Am] đau buồn
Hò [Dm] hơ [E7] hớ hò hơ [Am] hớ
Tiếng còi trong sương [Am] đêm
Tiếng còi trong sương [F] đêm 
Theo gió [G7] đưa ôi [C] buồn, nghe vi vu [E7] oán than
[Am] Thôi khóc [Dm] chi đau lòng, con cứ [Am] an giấc [C] nồng
Hơ hờ [Dm] hơ hơ hơ [E7] hơ an [Am] lòng