Sheet nhạc bài VỀ MIỀN TÂY của nhạc sĩ Y Vân

Loading…

(function(){
var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’,lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf(‘http’)==0?lp:’https:’;
var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M388948ScriptRootC314394”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];}
catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M388948ScriptRootC314394″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=314394;c[ac](dv);
var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/1/0/1000baisheetnhachay.com.314394.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();

Về Miền [A] Tây có ai về miền Tây lúa mùa thơm thơm [D] mãi 
Dừa [F#m] xanh nghiêng chênh chếch cá [Bm] ngược dòng sông [E7] này
Về miền [A] Tây có ai về miền Tây lối mòn trơ vách [D] đá 
Ðường [F#m] Long Xuyên Châu Ðốc ai [E7] hát lời thơ [A] ngây
Nước [D] ngon uống lắm cũng [A] say mái nghèo nhưng mà [E] đẹp 
Má gầy nhưng mà [A] xinh, em [G] là người vợ chiến [A] binh 
Tháng [E] năm mà duyên [F#m] thắm mối [E7] tình em lẻ [A] loi
Lối [F#m] về mai nghỉ chân [A] đồi [Bm] thướt tha cành [F#m] liễu trăng soi lối [E7] mòn 
Nhìn trời [F#m] nhìn nước nhìn non 
Gia đình một [Bm] gánh [E7] giang sơn một [A] lòng
Về miền [A] Tây có ai về miền Tây má gầy thơm lúa [D] chín 
Dừa [F#m] xanh nghiêng mắt biếc nước [Bm] ngọt về đêm [E7] ngày 
Về miền [A] Tây có ai về miền Tây nhớ chiều vương sắc [D] máu 
Ðoàn [F#m] quân qua đêm vắng sông [E7] nước ngập hương [A] say