Sheet Nhạc Bài Ru Em Một Đời

HỢP ÂM 1. Ngủ đi [F] em ngủ đi [C7] em ngủ đi [F] em Dìu [Am] mộng đi trên [Bb] đường tình ngút [Gm] ngàn Cho [F] cơn mê đắm [C7] đuối … Read More

Sheet Nhạc Bài Ru Em

HỢP ÂM 1. Ru [Em] em ngủ những đêm [G] khuyaRu [Am] em ngủ tháng âm [D] uRu [G] em cùng những u [C] mêRu [F#] em, ru [B] em dù … Read More

Sheet Nhạc Bài Ru Đời Đi Nhé

HỢP ÂM Có [Dm] khi mưa ngoài trời[F] Là giọt nước mắt [C] emĐã [Dm] nương theo vào [E7] đờiLàm từng nỗi ưu [Am] phiềnNgoài phố … Read More