Chuyên mục: .SOUL

Sheet nhạc bài Anh Chàng Dễ Ghét

[C] Người gì đâu trông mà dễ ghét [G] Người ta đi sao [C] cứ liếc hoài [F] Nhìn làm chi cho người [Dm] ta mắc cỡ [G] Mặt ửng hồng cúi xuống làm ngơ. [C] Người gì đâu sao mà kỳ thế [G] Người ta đi sao mà [C] cứ theo hoài [F] Theo người ta mà sao [Dm] mình ngượng nghịu [G] Trông dại khờ luống [C] cuống ngu ngơ. ĐK: […]