Category: .SURF

Sheet nhạc bài 100 phần trăm

Một trăm em [Am] ơi chiều nay một trăm phần trăm Một trăm em [Dm] ơi chiều nay một trăm phần trăm Người yêu anh [Am] ơi giờ đây lại cắm trại [Dm] rồi Nào đâu nào [E7] biết tâm tư người lính Lòng anh nao [Am] nao mỗi khi ta hẹn [Dm] nhau với em tâm [Am] tình Xin [Dm] em nhớ cho [Am] rằng chuyện [E7] tình biết truớc từ [Am] đầu Dẫu lính hay đa tình [Dm] nhưng […]

Sheet nhạc bài CHO NGƯỜI TÌNH NHỎ của nhạc sĩ Mai Bích Dung

Này người tình [Em] nhỏ nếu em là [Am] chim Thì tôi đem [C] bỏ chim [Am] nuôi vào [Em] lồng. Này người tình [D] nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] cây Thì tôi xin [C] nhổ cây [Am] đem về [Em] trồng. Này người tình [D] nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] tranh Thì tôi xin [C] để tranh [Am] trên đầu [Em] giường. Này người tình [D] nhỏ ước […]

Xem nhiều hơn