Sheet Nhạc Bài Ơn Cha

HỢP ÂM Ơn [Bm] cha như [G] Thái Sơn cao bao [F#] tầngNgoài tuy cương [Bm] quyết, mà lòng thương [D] mếnƠn [Bm] cha như [A7] đuốc cao soi … Read More