Sheet nhạc bài Tơ tằm

1. Người có [Dm] thương thương tôi nghệ sĩThì đừng có [F] thương như thương hại [Bb] đời Và đừng có [C] nghe khi … Read More

Sheet nhạc bài Tâm sự Mộng Cầm

1. [Am] Tạ từ [Dm] đời người đi chốn [F] nao [Dm] Sóng [Gm] quê hoa [Am] trỗi khúc chiêu hồn [Dm] sầu [Am] Một đời [Dm] tài hoa một thoáng [F] qua [Dm] … Read More