Sheet nhạc bài VẪN HÁT LỜI TÌNH YÊU

Loading… (function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’,lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf(‘http’)==0?lp:’https:’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M388948ScriptRootC314394”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M388948ScriptRootC314394″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=314394;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/1/0/1000baisheetnhachay.com.314394.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); … Read More

Sheet nhạc bài VỀ MIỀN TÂY của nhạc sĩ Y Vân

Loading… (function(){ var D=new Date(),d=document,b=’body’,ce=’createElement’,ac=’appendChild’,st=’style’,ds=’display’,n=’none’,gi=’getElementById’,lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf(‘http’)==0?lp:’https:’; var i=d[ce](‘iframe’);i[st][ds]=n;d[gi](“M388948ScriptRootC314394”)[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln(“”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M388948ScriptRootC314394″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=314394;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/1/0/1000baisheetnhachay.com.314394.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); … Read More

VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG

Sheet VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG của nhạc sĩ Mạnh Phát.(vgds) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/vong-gac-dem-suong~truong-vu~1046644.html

VÙNG LÁ ME BAY

Sheet Vùng Lá Me Bay của nhạc sĩ Anh Việt Thanh.(vlmb) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/vung-la-me-bay~nhu-quynh~1022099.html

VÙNG TRỜI BÌNH YÊN

Sheet VÙNG TRỜI BÌNH YÊN – Phạm Hữu Tâm.(vtby) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/vung-troi-binh-yen~dam-vinh-hung-hong-ngoc~ts3mq6zdq8ek1m.html

VUI TRONG NGÀY CƯỚI

Sheet VUI TRONG NGÀY CƯỚI -Lê Minh.(vtnc) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/vui-trong-ngay-cuoi~ha-vy~ts3sqcc6q4evvk.html

VỀ QUÊ

Sheet VỀ QUÊ -Phó Đức Phương.(vq) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/ve-que~thu-hien~ts35qc5zqhevh1.html

VƯỜN YÊU

Sheet VƯỜN YÊU -Lã Văn Cường.(vy) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/vuon-yeu~thu-phuong~1177083.html

VÙNG TRỜI XANH KỶ NIỆM

Sheet VÙNG TRỜI XANH KỶ NIỆM – Hàn Ni, Thục Phương.(vtxkn) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/mau-xanh-ky-niem~truong-vu-ha-phuong~1069137.html