XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

Sheet XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN của nhạc sĩ Hàn Sinh.(xgnlcn) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/xin-goi-nhau-la-co-nhan~truong-vu~1135633.html

XIN HÃY RỜI XA

Sheet XIN HÃY RỜI XA -Vũ Đức Tuấn.(xhrx) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/xin-hay-roi-xa~ho-hoang-yen~ts370rvrqtna2a.html

XIN THỜI GIAN QUA MAU

Sheet Xin Thời Gian Qua Mau của nhạc sĩ Lam Phương. (xtgqm) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Thoi-Gian-Qua-Mau-Duong-Trieu-Vu-Le-Quyen/ZW670CZE.html

XIN EM ĐỪNG HỎI

Sheet XIN EM ĐỪNG HỎI -Trần Thiện Thanh.(xedh) http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/xin-em-dung-hoi~ngoc-son~ts36sw5cqk49hv.html